انبارداری طریف بار

شرکت انبار داری و حمل و بسته بندی بار و کالا طریف بار ، بزرگترین مجموعه خدماتی ایران

بیش از بیست هزار متر انبار مسقف در شرکت انبار داری و حمل طریف بار،  آماده خدمات رسانی شما عزیزان می باشد .
بیش از ۴۰۰ کانیتر بهداشتی و تمیز در تمام نقاط تهران جهت انواع بار و وسایل شما عزیزان در شعب شرکت طریف بار ، تعبیه گردیده است
انبار های رو باز مجموعه طریف بار جز اقتصادی ترین انبار های می باشد که برای بار های زیاد و حجیم خود می توانین از آنها استفاده کنین
جای هیچ گونه نگرانی از جهت سرقت بار های ارزشمند شما نیست ، دوربین ها و نگهبانان انبار های مجموعه طریف بار به صورت شبانه روزی بیدار و آگاه می باشند .
بار ها و لوازم و اجناس شما تا زمانی که در انبار های شرکت طریف بار می باشند ، تحت بیمه و حمایت این مجموعه می باشند .
نگران هزینه های انبار داری خود نباشید . تمامی تعرفه های مجموعه طریف بار طبق تعرفه مصوب اتحادیه می باشند .
شماره های تماسمشاوره بگیرید